AUTOWEB

Škoda 100

Škoda 100

 K 75. výročí Automobilových závodů n. p. Mladá Boleslav je dán do výroby
modernizovaný osobní automobil s upravenou karosérií, četnými zlepšeními
orgánů vozu majícími vliv na životnost a bezpečnost vozu. Automobil dostal
nové označení ŠKODA 100. Vozy ŠKODA 100, 100L, 110L, 110LS a 110R
jsou odvozeny z konstrukce vozu ŠKODA 1000MB. Koncepcí jsou vozy zce-
la shodné. Ve strojním spodku mnohé orgány plně přejímají, nebo je přejíma-
jí s obměnami. Hlavní rozdíl ve strojním spodku jsou dvouokruhové brzdy
s kotoučovou brzdou na předních kolech. Karosérie má v zásadě nové povr-
chové panely, měnící tvar karosérie, a má odlišné vnitřní vybavení karosérie.
Automobil pro 4 až 5 osob, čtyřdveřový, s celokovovou samonosnou karosérií,
a pohonem zadních kol od benzínového motoru umístěného vzadu, řízení je na
levé straně. Převážná část funkčních i ostatních částí vozů ŠKODA 100, 100L
a 110L je navzájem společná. Ze základního typu ŠKODA 100 je bohatší výba-
vou vytvořen vůz ŠKODA 100L, tj. de Luxe. Vůz ŠKODA 110L je vůz v prove-
dení ŠKODA 100L, avšak s výkonnějším motorem. Výroba těchto vozů byla
započata v 2. polovině roku 1969.

   Modely roku 1971 doznaly drobnější moder nizace, jako jsou bezpečnostní hří-
del řízení, karburátor s mechanickým sytičem a konstrukcí pro omezení škodli-
vin ve spalinách, signalizace poruch v obou okruzích brzdy a automatické
podpěry přední kapoty. V roce 1972 byla provedena další modernizace, uzávěr
palivové nádrže byl změněn z nasouvacího víčka na šroubový uzávěr, zakrytý
víčkem v blatníku, větrací okénko předních dveří má klikový uzávěr místo rů-
žice se šroubovým převodem, zadní dveře mají pevné zasklení a karosérie má
automatické větrání mřížkou na zadních okenních sloupcích. Výroba vozu
ŠKODA 100, 100L, 110L, 110LS byla ukončena v roce 1977 v celkovém počtu
1 079 708. Výroba vozu ŠKODA 110R byla ukončena v roce 1980 v celkovém
počtu 56 902.

POČET VYROBENÝCH VOZŮ
ŠKODA 100 602 020 KUSŮ
ŠKODA 100 L 217 767 KUSŮ
ŠKODA 110 L 219 864 KUSŮ
ŠKODA 110 LS 40 057 KUSŮ
Žádné komentáře